Aura - jak ji spatřit za pouhou minutu

Mark Smith


 
NázevAura - jak ji spatřit za pouhou minutu
AutorMark Smith

D r u h   p o l o ž k yKniha
P o z n á m k akniha je trochu poplatná svému pouťovému názvu, ale pro uvedení do problematiky je jistě vhodná
 Vysvětlení případných zkratek v poznámce
C e n a69 Kč

D o b í r k aDOBÍRKA:
Česká pošta: do Česka 100 Kč, na Slovensko 100 Kč
O s o b n í   o d b ě r
v knihkupectví
Praha 6, v b l í z k o s t i stanice TRAM Malovanka (Bělohorská ul.)
D a t u m   p ř i d á n í1.5.2014   Ověřit dostupnost
SK