knihy na jednom místě - dnes 187 078 nabídek
Košík Košík

ZáložkyZáložkyOchrana osobních údajů


www.antikvariat-5D.cz**, resp. její provozovatel, je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod evidenčním číslem 00040234.


Speciální část


Server www.antikvariat-5D.cz je obchodním místem, které zprostředkovává prodej a nákup Zboží.
 • informace o NABÍZENÉM a POPTÁVANÉM zboží jsou dostupné pro každého (i anonymního) návštěvníka serveru
 • NABÍZET a POPTÁVAT mohou pouze registrovaní uživatelé serveru
 • kontaktní informace o PRODÁVAJÍCÍM, resp. INZERENTOVI zůstávají skryté
 • v okamžiku odeslání objednávky získává PRODÁVAJÍCÍ úplné informace o KUPUJÍCÍM a naopak (jméno, adresu, e-mail, telefon a další)


Obecná část

Provozovatel serveru www.antikvariat-5D.cz si váží vaší důvěry a chrání vaše data před zneužitím. Vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám*.
Bezpečnost vašich dat na internetu je pro nás velmi důležitá a věnujeme jí maximální pozornost. Abychom vám mohli nabídnout co nejkvalitnější služby, potřebujeme některá vaše data znát. Veškeré informace o vaší osobě však používáme pouze pro naši potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě nikomu jinému. K informacím obsahujícím vaše osobní údaje mají přístup pouze oprávněné osoby, které jsou povinny dodržovat zákonem stanovené povinnosti a postupy.

Souhlas se zpracováním osobních dat
Stanete-li se uživatelem systému www.antikvariat-5D.cz, dáváte při registraci souhlas s tím, že údaje o vás a vašich nabídkách a poptávkách budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem.

Údaje o vaší činnosti na www.antikvariat-5D.cz
Údaje o vašich nabídkách a poptávkách jsou shromažďovány takovým způsobem, aby informace o nich mohly být poskytovány ostatním uživatelům serveru www.antikvariat-5D.cz. Všechny informace jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám*. Některé vaše činnosti na serveru jsou zaznamenány z důvodu prohlubování sofistikovaných služeb serveru.
 • Vaše IP adresa
  Zaznamenáváme vaši IP adresu za účelem získání přehledu o provozu serveru
 • Cookies
  Používáme cookies k zaznamenání informací o datu vaší poslední návštěvy, o naposledy zadaném dotazu při vyhledávání zboží. Dále je pomocí cookies zaznamenáno vaše přihlašovací jméno/login.
  Nechcete-li aby www.antikvariat-5D.cz ukládal informace na vašem počítači, vypněte funkci cookies ve vašem prohlížeči. Používání www.antikvariat-5D.cz se tak však stane méně pohodlné.

K čemu jsou použita vaše osobní data
Pokud se rozhodnete objednat zboží, budou prodejci zaslány e-mailem tyto informace o vaší osobě: jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa a telefon.
Pokud jste se zaregistrovali, bude vaše emailová adresa použita provozovatelem serveru k zasílání informací o novinkách na www.antikvariat-5D.cz.
Podle Zákona o ochraně osobních údajů má každý uživatel, který poskytl osobní údaje, právo písemně (nebo formou e-mailu) požádat provozovatele serveru o poskytnutí informací o tom, kterými osobními údaji o něm provozovatel disponuje.

Vymazání osobních údajů
V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, zašlete prosím žádost o vymazání osobních údajů na adresu support_antikvariatEmail5d.cz
Vaše osobní údaje budou neprodleně z databáze odstraněny. V případě dalšího využívání serveru www.antikvariat-5D.cz budete muset provést novou registraci.

Poskytování dat třetím stranám*
Provozovatel serveru poskytuje důvěryhodným třetím stranám a veřejnosti souhrnné statistické informace o uživatelích, návštěvnosti a některé další údaje. Tyto statistiky však neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.
Informace o uživatelích nejsou převáděna na třetí strany mimo situaci, kdy to vyžaduje provoz serveru www.antikvariat-5D.cz - např. při změně provozovatele serveru www.antikvariat-5D.cz.


* V souladu se zaměřením serveru www.antikvariat-5D.cz se zprostředkování mezi prodávajícím a nakupujícím, resp. zprostředkování emailového kontaktu mezi uživateli servru nepovažuje za poskytnutí dat třetí straně.
** Stránky jsou současně provozovány na adresách www.antikvariat-5D.cz a www.antikvariat5d.cz.


Verze dokumentu: 1.3
Datum zveřejnění: 5.1.2013


Předchozí verze dokumentu
1.2, 1.1, 1.0

X